Bild: Anaokullarında teşvik

Anaokullarında teşvik

sürekli kural olarak dil teşviki
Dil teşviki, çocuk eğitim kurumlarının en önemli görevidir (Eğitim Çerçeve Planı).

Böylelikle çocukların bir veya birden fazla dile hakim olmalarında faydalı olunacak ve destekl sağlanacaktır. (bakınız: Ebevey.). Çocuklar bu yaşlarda, dilleri öğrenmek geliştirmek ve ince ayrıntılarını kavramak için tüm olanaklara sahiptirler.

Kişisel teşviklerin bilinçli yapılması

Almanca diline yeteri  derecede hakim olma olalnaklarına sahip olamamış çocuklar, çocuk eğitim kurumlarında hedefli ve bireysel olarak desteklenirler. Bir Çocuğun özel desteğe gereksiniminin  olup olmayacağınan tespit etdilmesi için ise;  okula başlamadan en az 15 ay önce, bütün çocuklar, (her eyalette özel uygulamalı) bilgi donanımlı eğitimciler tarafından gözetlenerk, lisan yetkinlikleri belirlenir. Sonuç, ayrı ayrı  bireyler için tasarlanmış, çocuklara uygun,   dil öğrenmeyi teşvik eden yöntemlerin uygulanmasında esas alınacaktır.

Eğitim Dili Almancaya giriş

Teşvikin amacı; sosyalleşmenin yanı sıra dil yapısının öğrenilmesi, zengin kelime haznesine sahip olma ve yaşa uygun olarak anlatım becerisinin gelişmesine destek olmaktır. Eyaletler dil öğrenmeye teşvik konusunda ayrı ayrı modeller geliştirmistir

-  Dil Öğrenme Sürecinde sürekli izleme
Genel olarak dil  ve özel olarak da Almanca dilini öğrenmek kesintisiz bir süreçtir ve kendine has kuralları içerir. Dil öğrenmeye teşvikler de buna göre ayarlanır. Hem birinci dile, hem de ikinci (üçüncü) dile hakim olma Anaokulu ile sonuçlanmaz. Öğrenme dönemi süreklidir ve adım adım okulda devam eder.
Anaokulundan ilkokula geçişte çocuğun dil  yönünden sürekli izlenmesinin önemi, güncel önlemler  ve Projelerle vurgulanmalıdır.