Bild: Hedefler

Hedefler

Dil öğrenmeye  teşvik etmenin hedefleri, Federal yapı içinde  genelinde ortak hedef çerçevesinde Eğitim planının lisan teşvik kısmında formüle edilmiştir .m Çok dilliğin potensiyelinden faydalanmak önemlidir. Okuma, yazma ve metin yaziminda iyileştirme ve yazı lisanının (kitap ve eğitim dili ) yerleşmesi ve teşvikinin en merkezde oluşu,okula hazırlık için önem taşir.

Eğitim planının dil teşvik kısmında tarif edilmiş hedefleri şunlardir:

  • Almanca öğrenmenin desdeklenmesi; Eğitmenlerin lisana yönelik sürekli ilgisinin ve becerisinin sağlanması ile
  • İki veya çok dilliliğin teşviki; gerçekten uygulanan kültürler arası pedagojik ( eğitimsel) ve ilk dilin etkin değer yargıları ile
  • Konuşma kültürü ve İletişiminin teşviki; iletişime değişik olanaklar  sağlayamakla
  • Kitap kültürü ve Edebiyatın teşviki; Kitaplar ve Modern iletisim araçları ve  etken etkileşim ile
  • Çocuklarla Felsefi Konularda yapılan konuşmalar la Almanca teşviki çocuklarla felsefi konuşmalar yapmak ve çocuksu-, ve deney merakı (niçin –sorular) ile sabırla haşirneşir olmak suretiyle soyutsal iletişim, karar verme, konuşma kültürü ve tanıtlama becerisinin teşvikini sağlamak
  • Dil teşviki; Geçiş sürecinin iyileştirilmesiyle,çocukların duygusal, olumlu geçiş tecrübelerinin yaşanmasını sağlar. Örneğin: Ebeveynlerle amaca uygun ortak çalışma,vs.
  • Almanca Dilinin gelişmesinin Dökümü ve Gözlenmesi planlama, icra, döküm, yorum ve netice

Uzun Vadeli  Hedefler

Erken yaşlarda dil öğrenmeye teşvik girişimleri, ilkokula başlamayı kolaylastırır. Aynı zamanda bu bütün çocukların –ilk lisanlarından bağımsız- en geç ilkokulun sonuna kadar (10 yaşına kadar ) iyi bir denetim  ile Dile hakimiyet büyük ölçüde sağlanarak  ve böylelikle, matematiksel yazı örnekleri, anlatım yazıları, açıklamalar ve ödev sorularının anlaşılır duruma gelir.

Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung
Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan
Bildungsstandards zur Sprech- und Sprachkompetenz
 Theoretische Konzepte der Länder (Projektanträge)