Bild: Ciljevi

Ciljevi

Ciljevi poticanja jezika su na nivou cijele Austrije formulirani u zajedničkim okvirnim ciljevima Udjela u planu obrazovanja za poticanje jezika. Važno je da se iskoriste potencijali višejezičnosti, a u centru pažnje stoji poticanje i razvijanje kompetencije kod pisanja, čitanja i razumijevanja tekstova, kompetencije u standardnom jeziku (književni jezik i jezik obrazovanja)  kao značajna priprema za školu.

U dijelu obrazovnog plana za poticanje jezika definirani su slijedeći ciljevi:

Potpora pri usvajanju njemačkog jezika putem osiguranja kontinuirane pedagoške ponude jezičnih poticaja.

Poticanje dvojezičnosti i višejezičnosti putem  stvarno prakticirane interkulturne pedagogije i aktivnog uvažavanja postojećeg prvog jezika.

Poticanje komunikacije i kulture dijaloga stvaranjem što više prilika za komuniciranje.

Poticanje kulture čitanja i odnosa prema knjizi aktivnim odnosom prema knjigama i suvremenim medijima, odnosno putem adekvatnog stava prema kulturi čitanja, pisanja i pripovijedanja.

Poticanje njemačkog jezika putem „filozofskih“ razgovora s djecom putem strpljivog odnošenja prema dječjoj radoznalosti i radosti eksperimentiranja (pitanja – „zašto“), kako bi se poticali također i apstraktna komunikacija, kultura dijaloga, te sposobnost prosuđivanja i argumentiranja.

Poticanje jezika putem poboljšanja tranzicijskih procesa, koji djeci omogućavaju pozitivno doživljena tranzicijska iskustva, na primjer usmjerenom kooperacijom sa roditeljima itd.

Opažanje i dokumentiranje razvoja njemačkog jezika putem planiranja, provođenja, dokumentiranja, interpretacije i izvođenjem zaključaka na planu razvoja njemačkog jezika.

Dugoročni ciljevi

Rano poticanje jezika olakšava start u osnovnoj školi. Ono osigurava da sva djeca, neovisno o njihovom prvom jeziku, kvalitetnim praćenjem najkasnije do završetka osnovnoškolskog doba (sa 10 godina) raspolažu bitnim jezičnim kompetencijama, kako bi mogla razumjeti matematičke tekstualne primjere, funkcionalne tekstove, objašnjenja, i postavke zadataka.

Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung
Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan [DOWNLOAD bildungsrahmenplan.pdf]
Bildungsstandards zur Sprech- und Sprachkompetenz [DOWNLOAD bs_sprechsprachkomp.pdf]
Theoretische Konzepte der Länder (Projektanträge)