Bild: Poticanje jezika u dječjem vrtiću

Poticanje jezika u dječjem vrtiću

Jezične sposobnosti su važne za uspješne procese učenja i obrazovni put, a omogućavaju i sudjelovanje u oblikovanju društva. Kako bi se svoj djeci u Austriji ponudila jedna pouzdana osnova za zahtjeve škole na planu jezika, izradilo je Savezno ministarstvo jedan opsežan paket mjera ranog poticanja jezika kod djece u dobi od tri do šest godina, u ustanovama za zbrinjavanje djece. Pri polasku u osnovnu školu trebaju sva djeca da u dovoljnoj mjeri vladaju njemačkim jezikom kao nastavnim jezikom. Taj paket mjera za rano poticanje jezika je u okviru dogovora između pokrajina i saveznog nivoa pripremljen od strane saveza za savezne pokrajine i stalno se dalje razvija.

Četiri osnovna elementa su: