Bild: Home

beimle-kouş.at’ye hoşgeldiniz!

Avusturya’da bütün çocukların adil ve aynı şartlarda okula başlama hakları vardır. Dileğim, bunun için gereken tüm olanakları sağlamaktır.

Okula başlarken dil çocuklar için önemli bir beceridir. Almanca bilgisi yeterli olan ve yaşına uygun bir sözcük dağarcığı bulunan çocuklar, şüphesiz bunun büyük ölçüde faydasını görmektedirler. Okula başladıktan sonra dil açığının kapatılması genellikle çok zor olmakta ve çocuklara sadece Almanca’da değil, diğer derslerde de sorunlar çıkarmaktadır. Ama dili zamanında öğrenerek bu engelleri aşmak mümkündür.

Anaokulu yaşamlarının çok anlamlı bir aşamasında çocuklara uygun bakım sunar ve onlara eşlik eder. Ama anaokulu aynı zamanda bir eğitim kurumudur: Çocuklarımızın okula iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak için onları yeterince erken, kapsamlı ve bu amaç doğrultusunda desteklemek zorundayız. Bununla ilgili eğitsel önlemler yeni geliştirilen ve tüm ülkede geçerli olan “Anaokulu Eğitim Planı” ve Eğitim Bakanlığı’nın özel olarak hazırlattığı “Anaokulları İçin Dil Desteği Planı”na göre alınmaktadır.

Özellikle okula başlamadan önceki yılda, dilin gelişimini ve sosyal öğrenmeyi güçlü olarak destekleyici ve özendirici önlemler alınmalıdır. Eğitim bakanı olarak dil desteği için ayrılan kaynağın 500.000’den 5 milyon Avroya, yani on katına çıkarılması için harcadığım çabalar olumlu sonuç verdi. Bu da çocuklarımızın geleceğine doğrudan yapılan bir yatırımdır.*

Bütün çocuklar okula başlamadan en az bir yıl önce anaokuluna gitme olanağına sahip olmalıdır. Bu nedenle federal hükümetle eyaletler arasında yapılan bir sözleşmede 2009/2010 öğretim yılından itibaren okul öncesi son yılda anaokullarının yarım gün parasız olması kararlaştırıldı. Federal hükümet bunu güvence altına almak amacıyla eyalet ve belediyelere ortaya çıkan ek masraflar için yılda 70 milyon Avro ödenek ayırmıştır. Bu sayede 31.8. tarihine kadar beş yaşını tamamlayan çocuklar artık eylülden hazirana kadar tatiller dışında anaokuluna gidebilecekler.